In English

Electrochemical deposition and characterization of thermoelectric thin films of (BixSb1-x)2Te3

Waruna Dissanayaka Wijesooriyage
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: thermoelectric, bismuth antimony telluride, thin films, electrodeposition, crystal structurePublikationen registrerades 2011-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142289

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek