In English

School for thoughts. Design for inspiration

Matti Örjefelt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142236

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek