In English

Hantverksbevarande utställningsmöjligheter: en ny utställningsbyggnad på Capellagården

A new building for exhibitions at Capellagården

Emelie Jensdotter
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142234

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek