In English

Emergent Dwelling. Adaptable Settlement and Shelter for Refuges and Internally Displaced Persons

Marcus Ho Tung Chiu ; Petrina Salema
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142233

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek