In English

Design av LED-armatur - Formgivningsarbete av framtidens belysning för gång- och cykelbanor

Designing a LED-powered outdoor fixture

Helena Egecioglu ; Sara Andreasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]