In English

Design av LED-armatur - Formgivningsarbete av framtidens belysning för gång- och cykelbanor

Designing a LED-powered outdoor fixture

Helena Egecioglu ; Sara Andreasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142172

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek