In English

Kostnadsberäkning av Takfackverk i Stål

Cost Calculation of Roof Trusses in Steel

Johannes Andersen ; Daniel Kristensson ; Pär Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142134

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek