In English

Characterization and methods for extraction of extractives in spent sulphite liquor

Erik Golander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: extractives, spent liquor, cellulose, liquid-liquid extractionPublikationen registrerades 2011-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142119

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek