In English

Study of wood pitch emulsions - interactions with Nile red and influence of pH

Anna Palme
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: pitch deposition, colloidal wood pitch, Nile red, flow cytometry, fluorescence, gas chromatographyPublikationen registrerades 2011-06-21. Den ändrades senast 2015-02-11

CPL ID: 142115

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek