In English

Dynamic simulation of check valve using CFD and evaluation of check valve model in RELAP5

Martin Turesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142017

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek