In English

Active rear wheel steering of heavy vehicles: applied to a 6X2 Volvo Truck

Hoda Yarmohamadi ; H. S. Tanvir Ahmed
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142012

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek