In English

Investigating the possibility of developing a 3-D DOC model using Matlab 7.8.0 (R2009a)

Robin Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142009

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek