In English

Universal Remote Control for Smartphones - Development of an iPhone app

Tobias Bolmvik Palmgren ; Joakim Sandberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142001

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek