In English

Universal Remote Control for Smartphones - Development of a communication station

Anders Göransson ; Chris Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142000

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek