In English

Feasability study of dual-mode buses in Gothenburg´s public transport

Michael Johansson ; Oscar Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:018, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141979

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek