In English

Implementation of 3D Scanning Technology and Pointools Software in Production Development at Volvo Car Corporation - Design of Driving Unit Station i Gent Plant

Núria Farrerons Pericas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141972

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek