In English

Sea Twirl - en ny typ av havsbaserat vindkraftverk

Andreas Axelsson ; Jens Ekman ; Emil Mattsson ; Sara Sahlin ; Daniel Stenholm ; Martin Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 47 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2011-06-18. Den ändrades senast 2014-12-09

CPL ID: 141941

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek