In English

Livet på landet. Boende och hållbar utveckling på landsbygden

Countryside living. Sustainable development and housing in rural areas

Pauline Svensson ; Caroline Werner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141910

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek