In English

Increased Efficiency in the Planning Process of Roads and Railroads: A Study from the Consultants’ Perspective Based upon a Law Proposal

EMMA FRITZELL ; MARIA LINDELÖF
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:28, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141904

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek