In English

Development of a Light Weight Structure for Emergency Housing of Refugees

Agustin Vargas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141887

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek