In English

Optimising the surfactant system in semi-neutral deinking

Jonatan Borg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: deinking chemistry, semi-neutral deinking, flotation deinking, ageing of ink, agglomeration kinetics, fatty acid potassium soap, calcium ions, magnesium ionsPublikationen registrerades 2011-06-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141848

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek