In English

FE-analys av gångjärnsstolpe för GOLD 40

FE-analysis of hinges pillar for GOLD 40

Simon Andregård ; Peter Båstedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-06-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141846

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek