In English

SKREA BACKE: Erfarenhetsåterföring och uppföljning av infrastrukturprojekt

SKREA BACKE: Feedback of experience from an infrastructure project

JOAKIM EKBERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:104, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-17. Den ändrades senast 2016-01-27

CPL ID: 141845

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek