In English

Konsol för insteg till lastbilshytt

Bracket for entry to truck cab

FREDRIK ALBERTSSON ; FIRAS MALIH
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 52/2011, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-06-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141843

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek