In English

An investigation on modeling and simulation of chilled ammonia process using VOF method

Mohammad Khalilitehrani
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141834

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek