In English

Computational fluid dynamics modelling study of the NH3-SCR process in a catalyzed wall-flow filter for diesel vehicles

Mikaela Flodin ; Pia Flydén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141827

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek