In English

Pedestrian Volume Studies: A case study in the city of Gothenburg

EDWARDS A SANTANA MIRANDA ; JORGE G. YANNIE CARRASCO
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:12, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141801

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek