In English

Integration of a population balance equation into CFD modelling of high shear wet granulation

Simon Lundevall
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141799

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek