In English

Prediction and evaluation of traffic quality by static and dynamic simulation: Impact of new bus terminal at Myggenäs intersection

MIAO LI ; TONG WU
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:11, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141796

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek