In English

FEM-analyser av rörstödskonstruktioner

FEM-analysis of pipe support structures

Yashar Aslanzadeh ; Stefan Venbrant
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 55/2011, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-06-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141765

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek