In English

Lean implementation in service organisation

Nicolas Bonneau
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:010, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-16. Den ändrades senast 2013-11-08

CPL ID: 141755

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek