In English

Evaluating the existing suppliers´ performance and selecting new ones

Ali Onur Ovacam ; Medine Burcu Aytimur
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:008, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141750

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek