In English

Rheological behavior of block copolymers and block copolymer/homopolymer blends

Lina Schäfer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology; 61/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Block copolymers, rheology, transitions, phase swelling, compatibilisationPublikationen registrerades 2011-06-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141735

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek