In English

Biocatalysis in different polymer solutions - Biotransformations with trypsin in solutions of polymers with different charges

Linnea Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: trypsin biocatalysis polymer solution alginate L-BAPA uv-vis spectroscopyPublikationen registrerades 2011-06-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141695

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek