In English

Amphiphilic surface modification of colloidal silica sols

Albin Klint
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: surface silica sols silane emulsifier 3GTO MPEGPublikationen registrerades 2011-06-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141691

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek