In English

Purification and Crystallization of SoPIP2;1 mutant S188E

Povilas Uzdavinys
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141687

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek