In English

The transcriptional impact of omega-3 rich diet and its implied effect on whole body metabolism and immune functions in mice

Leif Väremo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141684

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek