In English

Optimering av materialpresentation vid en monteringsstation – på Volvo bussar i Borås

Assembly Station Material Display Optimization at Volvo Buses Borås Plant

Erik Andersson ; Christoffer Sörli
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:036, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-06-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141624

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek