In English

Preparation of Intermediates in the Synthesis of P-Chiral Bi- and Tridentate Amido- and Aminophosphine Ligands

Karin Lundberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141558

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek