In English

Planning disaster area: Building a disaster resilient community

Muhamad Mulya Hareza
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141543

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek