In English

Förtätning av Skövde Stadskärna

Densification of Skövde’s city center

DZEJNA DEDIC ; FRIDA GREEN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-36, 2011.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Skövde, förtätning, stadskärna, flöde, mötesplatsPublikationen registrerades 2011-06-10. Den ändrades senast 2012-02-01

CPL ID: 141488

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek