In English

The effect of pre-flocculation of fillers on paper strength

Marcus Petersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: paper fillers aggregation strength pre-flocculate flocsPublikationen registrerades 2011-06-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141480

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek