In English

Formation of polymeric nanoparticles encapsulating and releasing a new hydrophobic cancer drug

Patrick Nordström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: drug delivery MCHB PLGA PLA polymeric nanoparticles nanoprecipitation SEDS lipid coating pegylation releasePublikationen registrerades 2011-06-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141479

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek