In English

Logistical and handling solutions: Hydrogen Peroxide - The supply chain for the Norwegian fish farming industry

Rickard Nilsson ; Viktor Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:016, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141473

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek