In English

Post Colonialism City Planning in Jakarta, Indonesia. Urban Conservation and Transformation in Historical District of Menteng

Riana Garniati Rahayu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141443

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek