In English

Renovation of industrial building

Sicong Li
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141442

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek