In English

Sustainable Efficiency Improvement - by Means of Engineering Methodologies

Alexander Grebelius ; Peter Kebke
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141315

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek