In English

Sustainable renovation projects of residential buildings. 5 examles in Austria

Wenyue Gao ; Peng Zhang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141309

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek