In English

CleanSeaNet: surveillance of sea-based oil spills by radar satellite images

Ana Paula Robalo Da Silva Rodrigues
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. xiv, 62, [6] s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: EMSA, CleanSeaNet, KSAT, remote sensing, satellite radar imagery, EDISOFT, European Space Agency, ESA, Swedish Coast Guard, Seatrack Web, SJÖBASIS, HELCOM, IVL, Kustbevakningen, oil spillPublikationen registrerades 2011-05-31. Den ändrades senast 2011-05-31

CPL ID: 141265

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek