In English

Image reconstruction and FDTD modelling of an antenna array for 3D microwave tomography

Johan Köster
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX022/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-05-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141245

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek