In English

Conejobus. Adapting the city to an new BRT in Tuxtla

Eduardo Flores Mendoza
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-05-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 141086

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek